71 788 00 33 lub 696 27 95 29 biuro@wizarte.pl
\

SYSTEMY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW

spójny obraz
Proponujemy systemowe i całościowe rozwiązania problemu oznakowania.
Projektujemy kompleksowe i jednorodne stylistycznie elementy, które na stałe zidentyfikują postrzeganie i komunikowanie każdej firmy.
Są to zarówno zewnętrzne elementy tzw. małej architektury jak i tablice kierunkowe, totemy, litery przestrzenne lub kasetony, a także czytelny i spersonifikowany system tabliczek przy drzwiowych.
Opracowujemy oznaczenia wykorzystując materiały najwyższej jakości i w nowoczesnej stylistyce.

Wyobraźnia jest nieograniczona, i nieograniczone są możliwości jej realizacji.